ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 2

ЗА ПРОЦЕСА НА ОЦЕНЯВАНЕ НА РИСКА КАТО ЧАСТ ОТ РАЗБИРАНЕТО ЗА ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ

Дипломиран експерт-счетоводител Регистриран одитор

Свали като (0,4 MB)