ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 2

ЕФЕКТИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА МСФО 15 ПРИХОДИ ОТ ДОГОВОРИ С КЛИЕНТИ В ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПЕРИОДА 2017 – 2018 ГОДИНА

Икономически университет, гр. Варна, катедра „Счетоводна отчетност”
Икономически университет, гр. Варна, катедра „Счетоводна отчетност”
Икономически университет, гр. Варна, катедра „Счетоводна отчетност”
Икономически университет, гр. Варна, катедра „Счетоводна отчетност”
Икономически университет, гр. Варна, катедра „Счетоводна отчетност”

Свали като (0,27 MB)