ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 2

АНАЛИЗ НА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

УНСС, катедра „Счетоводство и анализ“

Свали като (0,25 MB)