ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 1

НАСОКИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АНГАЖИМЕНТИ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА СИГУРНОСТ ОТНОСНО ИНТЕГРИРАНИ ОТЧЕТИ

Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор Преподавател във ВУЗФ – София

Свали като (0,31 MB)