ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 1

ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА СЧЕТОВОДНИТЕ СТАНДАРТИ ВЪРХУ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА В БЪЛГАРИЯ

Свали като (0,2 MB)