ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 4

СЧЕТОВОДЕН ПОДХОД ЗА АНАЛИЗ НА РЕНТАБИЛНОСТТА НА КАПИТАЛА

Катедра „Счетоводство и анализ“, УНСС

Свали като (0,31 MB)