ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 4

СПРАВЯНЕ С ДОСТАТЪЧНА СТЕПЕН НА УВЕРЕНОСТ С ДИЛЕМИТЕ ОТ ЕТИЧНО ЕСТЕСТВО

Съветник по въпросите на стратегическото развитие и политиката Холандски институт на дипломираните експерт-счетоводители
Заместник директор, Професионални счетоводители в бизнеса Международна федерация на счетоводителите (IFAC)

Свали като (0,17 MB)