ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 4

КОМЕНТАР НА ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И НА ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, И В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Експерт по социално осигуряване

Свали като (0,2 MB)