ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 3

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НОРМАТИВНО НЕСЪОТВЕТСТВИЕ В ДЕЙНОСТТА НА БАНКОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ В БЪЛГАРИЯ

Катедра „Финансов контрол“ Университет за национално и световно стопанство (УНСС) – София

Свали като (0,22 MB)