ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 3

НЯКОИ АСПЕКТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА МЕТОДИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ ПРИ ВЛАГАНЕ В ПРОИЗВОДСТВОТО И ОТПИСВАНЕ

Магистър по счетоводство и одит

Свали като (0,24 MB)