ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 3

ЗА НЯКОИ АСПЕКТИ НА ФИНАНСОВИЯ ОДИТ, СВЪРЗАНИ С ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПРЕСТЪПНОСТ

Хоноруван преподавател, специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред” Катедра „Оперативно-издирвателна дейност”, Академия на МВР

Свали като (0,3 MB)