ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 2

ПРАВНО РЕГЛАМЕНТИРАНЕ, СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ В АКЦИОНЕРНИТЕ ДРУЖЕСТВА

Магистър по счетоводство и одит

Свали като (0,21 MB)