ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 2

МЕТОДОЛОГИЧНИ И ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА МЕТОДА „КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА ДОХОД“ ПРИ ОЦЕНКАТА НА ПРЕДПРИЯТИЯ

Преподавател в УНСС Бизнес анализатор и оценител

Свали като (0,31 MB)