ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 2

КАК ДА ПОДКРЕПИМ МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРАКТИКИ НА БЪДЕЩЕТО

Главен изпълнителен директор CPA Ireland
Директор професионални анализи ACCA

Свали като (0,17 MB)