ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 2

ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ПО МСФО – ХАРАКТЕРИСТИКА И ВРЪЗКИ МЕЖДУ ТЯХ В ПРОЦЕСА НА ПРИЗНАВАНЕТО ИМ

Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,4 MB)