ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 1

ПРОБЛЕМИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ОДИТОРСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ

Хоноруван преподавател, специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред” Катедра „Оперативно-издирвателна дейност”, Академия на МВР

Свали като (0,22 MB)