ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 1

ОТ РИСК КЪМ ВЪЗМОЖНОСТ – СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА ИГРАЯТ ВОДЕЩА РОЛЯ В УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКОВЕТЕ В ПРЕДПРИЯТИЕТО

Ръководител „Професионални счетоводители в бизнеса и интегрирано отчитане“, Международна федерация на счетоводителите (IFAC)
Вицепрезидент „Финанси, управление на риска“, Shell Trading & Supply и член на Комитета по въпросите на професионалните счетоводители в бизнеса на Международната федерация на счетоводителите (IFAC)

Свали като (0,15 MB)