ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 1

КАК РЪКОВОДСТВОТО ДОПРИНАСЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ОДИТА

Директор, Одит и изразяване на сигурност, научни изследвания, насоки и подкрепа, CPA Canada

Свали като (0,15 MB)