ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 1

ЕДНА МЕТОДИКА ЗА АНАЛИЗ НА ПЕЧАЛБАТА ОТ ПРОДАЖБИ НА ПРОДУКЦИЯТА

УНСС, катедра „Счетоводство и анализ“

Свали като (0,26 MB)