ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 4

ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ ПО НСС В ЛОНОТО НА ПОДХОДА ЗА ПРОБАТА И ГРЕШКАТА

Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор Управляващ съдружник в „Досеви – консултации и одит” ООД и в „Търтей консулт” ООД – Габрово

Свали като (0,64 MB)