ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 4

ПРОМЕНИ В КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И НАРЕДБАТА ЗА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ, КОИТО РАБОТОДАТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА ИМАТ ПРЕДВИД ОТ 1 ЮНИ 2017 ГОДИНА

Експерт по социално осигуряване

Свали като (0,45 MB)