ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 4

ОКОНЧАТЕЛНИЯТ ПРОЕКТ ЗА ЕДИННО ДДС ПРОСТРАНСТВО В ЕС – ПОЕТАПЕН ПОДХОД И ПОРЕДИЦА ОТ ПОСТЕПЕННИ СТЪПКИ ОТ 2017 ДО 2022 ГОДИНА

ВУЗФ катедра „Счетоводство и контрол”

Свали като (0,94 MB)