ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 4

ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕДАКЦИОННИЯ СЪВЕТ КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ НА СПИСАНИЕТО НА ИДЕС

Председател на Редакционния съвет

Свали като (0,52 MB)