ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 4

МЕТОДИЧЕСКИ ПОДХОДИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА СЧЕТОВОДНАТА ОЦЕНКА НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ

ВТУ „Тодор Каблешков“

Свали като (0,52 MB)