ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 2

ОДИТОРЪТ, СЧЕТОВОДИТЕЛЯТ, АДВОКАТЪТ… И ТЕХНОЛОГИИТЕ

Председател на Auren и член на Комитета по въпросите на малките и средни практики към Международната федерация на счетоводителите (IFAC)

Свали като (0,34 MB)