ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 2

ОБЩЕСТВЕНИЯТ ДОГОВОР НА СЧЕТОВОДСТВОТО Част II: Ангажиментите на висшето счетоводно образование

Катедра „Счетоводство и анализ“, УНСС – София

Свали като (0,48 MB)