ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Гледна точка

Боряна Димова, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, Мария-Елена Кисьова: Корпоративно отчитане на устойчивото развитие, ESG и вписва ли се българският бизнес в новите глобални тенденции?

18 май 2022

Свали като

Върни се към списъка