Институт на дипломираните
експерт–счетоводители в България

Кандидатстване

Срокове за подаване на документи:

1-30 септември - за започване на процедура за явяване на изпити

20-30 октомври –за явяване на изпити по чл. 17 от ЗНФО

1-15 май – за явяване на изпити за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител

Изпити за правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител

Навигация