ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ, КОИТО СА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Севдалина Велкова Паскалева

Диплома / Регистрация №: 0605
Година на регистрация: 2004
Отписване/Вписване: -
Статус: Регистриран одитор
Град: София 1220
Адрес за кореспонденция: ж.к. "Надежда" I, бл.156, вх.Г, ет.4, ап.86
Телефон: 0888 909696
Електронна поща: sev_p@abv.bg
sevdalina.paskaleva@gmail.com
Интернет страница: abvp-auditstandart.eu
Регионална организация: Първа софийска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: АБВП - ОДИТ СТАНДАРТ ООД №165
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: "ПАСКАЛЕВИ ОДИТ КОНСУЛТ" ООД, ЕИК:175011606, гр.София
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Надзорни мерки КПНРО: -
Административни наказания КПНРО: -
Върни се към списъка