ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ, КОИТО СА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Мария Атанасова Вълканова

Диплома / Регистрация №: 0385
Година на регистрация: 1997
Отписване/Вписване: -
Статус: Регистриран одитор
Град: София 1618
Адрес за кореспонденция: кв. Павлово, ул. "Купените" № 1А, ап. 3
Телефон: 0888 425 823 02 8552129
Електронна поща: valkanovama@abv.bg
mariq.valkanova@gmail.com
Интернет страница: abvp.auditstandart.eu
Регионална организация: Първа софийска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: АБВП - ОДИТ СТАНДАРТ ООД №165
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: "МВ ОДИТ КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК 175422835
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Надзорни мерки КПНРО: -
Административни наказания КПНРО: -
Върни се към списъка