ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ, КОИТО СА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Ангелина Калинова Атанасова

Диплома / Регистрация №: 0056
Година на регистрация: 1992
Отписване/Вписване: -
Статус: Регистриран одитор
Град: София 1233
Адрес за кореспонденция: кв. Банишора, бл.42 А, вх.Г, ет.6, ап.18
Телефон: 0897 911 788
Електронна поща: aniatanasova@mail.bg
Интернет страница: -
Регионална организация: Първа софийска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: -
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: "Енджи - 99" ЕООД, ЕИК 121897134, гр.София, ж.к. Банишора
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Надзорни мерки КПНРО: -
Административни наказания КПНРО: -
Върни се към списъка