ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ОДИТОРСКИ ДРУЖЕСТВА

АБАГАР ОДИТ ООД

Регистрация №: 164
Година на регистрация: 2017
Отписване/Вписване: -
Град: София 1000
Седалище и адрес на управление: ул. "Алабин" № 16-20, ет. 6, офис 606
Адрес на кореспонденция: гр. София 1000, бул. "Витоша" № 150, бл. 70, офисен ет. 2
Телефон: 0888 370 642
Електронна поща: abagaraudit@gmail.com
Интернет страница: ABAGAR-ODIT.COM
Съдружници: Лидия Петкова №0560 - 50%
Блага Събева №0543 - 50%
Управители: Лидия Петкова №0560
Блага Събева №0543
Регистрирани одитори в договорни отношения: -
Регистрирани одитори, които са свързани с одиторското дружество по друг начин: -
Адреси на офиси в страната: -
Членство в одиторска мрежа: -
Списък на дружествата, свързани с одиторската мрежа: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Надзорни мерки КПНРО: -
Административни наказания КПНРО: -
Върни се към списъка