ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ, КОИТО НЕ СА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Христина Иванова Митева

Диплома / Регистрация №: 0327
Година на регистрация: 1995
Отписване/Вписване: Отписана от регистъра на регистрираните одитори съгласно заявление от 18.10.2018 г.
Статус: Дипломиран експерт-счетоводител
Град: Димитровград 6400
Адрес за кореспонденция: кв. Маяковски, ул. "Патриарх Евтимий", бл. 5, вх. Г, ет. 3, ап. 7
Телефон: 0888 527 860
Електронна поща: christinam@abv.bg
Интернет страница: -
Регионална организация: Старозагорска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: -
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: "МИТЕВА ОДИТ КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК 126736107, гр. Димитровград, ул. "Патриарх Евтимий" № 5, вх. Г, ап. 7
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Надзорни мерки КПНРО: -
Административни наказания КПНРО: -
Върни се към списъка