ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ, КОИТО НЕ СА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Теодора Иванова Георгиева

Диплома / Регистрация №: 0866
Година на регистрация: -
Отписване/Вписване: -
Статус: Дипломиран експерт-счетоводител
Град: София 1000
Адрес за кореспонденция: Младост 2, бл. 289, вх. В, ет. 1, ап. 2
Телефон: 0896 717991
Електронна поща: teodora.georgieva@itconsult.eu
Интернет страница: -
Регионална организация: Трета софийска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: -
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Надзорни мерки КПНРО: -
Административни наказания КПНРО: -
Върни се към списъка