ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ, КОИТО НЕ СА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Мария Николова Манолова

Диплома / Регистрация №: 0855
Година на регистрация: -
Отписване/Вписване: -
Статус: Дипломиран експерт-счетоводител
Град: София 1000
Адрес за кореспонденция: ул. "Родопски извор" № 1, ет.6, ап.16
Телефон: 0878164108
Електронна поща: maria.manolova@ecovis.bg
Интернет страница: -
Регионална организация: Пета софийска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: -
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Надзорни мерки КПНРО: -
Административни наказания КПНРО: -
Върни се към списъка