ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ – ЧЛЕНОВЕ НА ИДЕС

Христо Дочев Досев

Диплома / Регистрация №: 0714
Година на регистрация: 2011
Отписване/Вписване: -
Статус: Регистриран одитор
Град: Габрово 5300
Адрес за кореспонденция: ул. "Орловска" № 39, ет. 1, офис 6
Телефон: 0887 610 597
Електронна поща: hdosev@gmail.com
Интернет страница: hdosev.com
Регионална организация: Великотърновска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: -
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: "Търтей Консулт" ООД, ЕИК 204403794, гр. Габрово, ул. "Орловска" № 39, ет. 1, ап. 6
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Върни се към списъка