ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ, КОИТО СА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Зоя Кънчева Петрова

Диплома / Регистрация №: 0194
Година на регистрация: 1993
Отписване/Вписване: -
Статус: Регистриран одитор
Град: София 1505
Адрес за кореспонденция: ул."Франсис де Пресансе" № 3, ет.4, ап.16 А
Телефон: 0888 634 725 02 9713998
Електронна поща: office@bfok.eu
Интернет страница: bfok.eu
Регионална организация: Първа софийска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД №026
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Върни се към списъка