ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ, КОИТО СА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Антон Христов Свраков

Диплома / Регистрация №: 0011
Година на регистрация: 1991
Отписване/Вписване: -
Статус: Регистриран одитор
Град: Варна 9000
Адрес за кореспонденция: бул. "Мария Луиза" № 9, ет.3
Телефон: 0888 204 947 052 609737
Електронна поща: anton@svrakovandmilev.com
Интернет страница: svrakovandmilev.com
Регионална организация: Варненска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: СВРАКОВ И МИЛЕВ ООД №087
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Надзорни мерки КПНРО: -
Административни наказания КПНРО: -
Върни се към списъка