ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ, КОИТО СА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Антоанета Иванова Кабакчиева

Диплома / Регистрация №: 0232
Година на регистрация: 1994
Отписване/Вписване: -
Статус: Регистриран одитор
Град: София 1517
Адрес за кореспонденция: кв. Левски, ул. "542" № 12
Телефон: 0886 702 089
Електронна поща: toni1907@abv.bg
Интернет страница: -
Регионална организация: Четвърта софийска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: -
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: ЕТ "Антоанета Иванова", ЕИК 831239497, гр. София, ул. "542" № 12
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Надзорни мерки КПНРО: -
Административни наказания КПНРО: -
Върни се към списъка