ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ, КОИТО СА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Антоанела Емилова Костадинова

Диплома / Регистрация №: 0331
Година на регистрация: 1996
Отписване/Вписване: -
Статус: Регистриран одитор
Град: София 1407
Адрес за кореспонденция: кв. Кръстова вада, ул. "Джон Атанасов" № 8
Телефон: 0888 249 800
Електронна поща: kostadinova@makbg.eu
Интернет страница: -
Регионална организация: Четвърта софийска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: -
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: Наложена мярка по чл. 40, ал. 3, т. 7 от ЗНФО за нарушение на чл. 8, т. 2 и 7 от Устава на ИДЕС.
Надзорни мерки КПНРО: -
Административни наказания КПНРО: -
Върни се към списъка