ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ – ЧЛЕНОВЕ НА ИДЕС

Анна Сергеевна Лозанова

Диплома / Регистрация №: 0370
Година на регистрация: 1997
Отписване/Вписване: -
Статус: Регистриран одитор
Град: Пловдив 4023
Адрес за кореспонденция: кв. Тракия, бл. 31, вх. Д, ет. 1, ап. 2
Телефон: 0887 894 247
Електронна поща: gosufo@abv.bg
Интернет страница: -
Регионална организация: Пловдивска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: -
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: "Госуфо" ООД, ЕИК 115727259, гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 31, вх. Д, ет. 1, ап. 2
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Върни се към списъка