ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ – ЧЛЕНОВЕ НА ИДЕС

Анна Лукова Карайлева

Диплома / Регистрация №: 0793
Година на регистрация: 2015
Отписване/Вписване: -
Статус: Регистриран одитор
Град: София 1000
Адрес за кореспонденция: ул."Христо Белчев" № 44, ет.1, ап.1
Телефон: 0899 917 832 02 9897513
Електронна поща: a.karayleva@dir.bg
Интернет страница: -
Регионална организация: Първа софийска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: АЙ ДИ ЕЙ ОДИТ ООД №166
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: "Одит уан бг" ЕООД, гр.София, ул."Христо Белчев" № 44, ет.1, ап.1
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Върни се към списъка