ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ – ЧЛЕНОВЕ НА ИДЕС

Анна Веселинова Ботева-Георгиева

Диплома / Регистрация №: 0776
Година на регистрация: 2013
Отписване/Вписване: -
Статус: Регистриран одитор
Град: София 1000
Адрес за кореспонденция: бул."Мария Луиза" № 9-11, ет.7
Телефон: 0895 444 028 02 9355200
Електронна поща: anna.boteva@pwc.com
Интернет страница: pwc.com/bg
Регионална организация: Трета софийска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ ООД №085
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Върни се към списъка