ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ – ЧЛЕНОВЕ НА ИДЕС

Анка Тодорова Стоянова

Диплома / Регистрация №: 0542
Година на регистрация: 2001
Отписване/Вписване: -
Статус: Регистриран одитор
Град: Силистра 7500
Адрес за кореспонденция: ул. "Васил Априлов" № 8, ет. 2, ап. 2
Телефон: 0887 415 979 086 820 334
Електронна поща: anka_2001@mail.bg
Интернет страница: ankastoqnova.alle.bg
Регионална организация: Русенска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: -
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: "Акрибия Одит" ЕООД, ЕИК 204855187, гр. Силистра, ул. "Васил Априлов" № 8, ет. 2, ап. 2
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Върни се към списъка