ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ – ЧЛЕНОВЕ НА ИДЕС

Анета Борисова Тупавичарова

Диплома / Регистрация №: 0286
Година на регистрация: 1995
Отписване/Вписване: -
Статус: Регистриран одитор
Град: София 1700
Адрес за кореспонденция: ул. "Асен Разцветников" № 1А, вх.А, ет.2, ап.8
Телефон: 0888 375 607 02 9516935
Електронна поща: abt@lucapacioli.net
Интернет страница: lucapacioli.net
Регионална организация: Четвърта софийска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: -
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: "ЛУКА ПАЧИОЛИ - ЕКСПЕРТ" ЕООД, ЕИК 131034910, гр. София, ул. "Найден Геров" № 6, вх. 1, ет. 4, ап. 8
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Върни се към списъка