ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ – ЧЛЕНОВЕ НА ИДЕС

Анелия Петрова Андонова

Диплома / Регистрация №: 0861
Година на регистрация: 2020
Отписване/Вписване: -
Статус: Регистриран одитор
Град: София 1000
Адрес за кореспонденция: бул. "България" № 45 А
Телефон: 0885 357497
Електронна поща: aandonova@kpmg.com
Интернет страница: kpmg.com/bg
Регионална организация: Пета софийска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: КПМГ ОДИТ ООД №045
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: -
Регистрация в друга държава: ACCA
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Върни се към списъка