ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ – ЧЛЕНОВЕ НА ИДЕС

Анелия Петкова Ангелова-Тумбева

Диплома / Регистрация №: 0792
Година на регистрация: 2016
Отписване/Вписване: -
Статус: Регистриран одитор
Град: София 1408
Адрес за кореспонденция: ул. "Йордан Йовков" № 20, вх.А, ет.8, ап.21
Телефон: 0888 907110
Електронна поща: atumbeva@gmail.com
Интернет страница: -
Регионална организация: Пета софийска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ ООД №114
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Върни се към списъка