ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ – ЧЛЕНОВЕ НА ИДЕС

Анелия Кирилова Златева

Диплома / Регистрация №: 0897
Година на регистрация: 2022
Отписване/Вписване: -
Статус: Регистриран одитор
Град: София 1142
Адрес за кореспонденция: бул. "Фритьоф Нансен" № 9, ет. 7
Телефон: 0888 197 946
Електронна поща: anelia.zlateva@abv.bg
azlateva@rsmbg.bg
Интернет страница: -
Регионална организация: Трета софийска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: РСМ БГ ООД №173
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Върни се към списъка