ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ – ЧЛЕНОВЕ НА ИДЕС

Ангел Костадинов Кокаланов

Диплома / Регистрация №: 0872
Година на регистрация: 2021
Отписване/Вписване: -
Статус: Регистриран одитор
Град: София 1000
Адрес за кореспонденция: кв. Гео Милев, ул. "Николай Коперник"№36, ет.5, ап.18
Телефон: 0887375445
Електронна поща: angel.kokalanov@gmail.com
Интернет страница: -
Регионална организация: Трета софийска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: -
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Върни се към списъка