ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ – ЧЛЕНОВЕ НА ИДЕС

Ангелина Велинова Василева

Диплома / Регистрация №: 0330
Година на регистрация: 1996
Отписване/Вписване: -
Статус: Регистриран одитор
Град: София 1345
Адрес за кореспонденция: кв. Захарна Фабрика, бл. 49, вх. 1, ет. 2, ап. 1
Телефон: 0888 804 474 02 8224176
Електронна поща: ankos96@mail.bg
Интернет страница: -
Регионална организация: Четвърта софийска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: -
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: "АНКОС ОДИТ" ЕООД, ЕИК 205013530, гр.София, кв. "Захарна фабрика", бл. 49, вх. 1, ет. 2, ап. 1
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Върни се към списъка